ANBI

ANBI Status

ANBI betekend "algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI status hebben, als ze zich voor minstens 90 % inzet voor het algemeen nut".

Dat betekend ook dat periodieke donaties of schenkingen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte!!! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst of door hier te klikken.

Wilt u ons werk steunen zodat wij meer dieren thuis kunnen brengen? 

Dat kan, maak dan uw donatie/gift over naar rekeningnummer NL74 INGB 0009 0517 95 tnv Stichting (Huis)Dierenhulp Heerenveen e.o. We kunnen ook een tikkie/betaalverzoek sturen! App in dat geval naar telefoonnummer 06-16716858.


Wij zijn blij met elke euro! Steun en help ons, er zijn nog zoveel dieren vermist.... zij willen graag terug naar huis! 


Eigenaren horen ook afscheid te nemen van hun overleden dier. Helaas zijn niet alle dieren toonbaar wanneer ze gevonden worden. In deze gevallen doen wij ons uiterste best, ook kinderen willen vaak afscheid nemen. Wij zorgen ervoor dat uw geliefde huisdier zo mooi mogelijk weer thuiskomt!
Stichting (HUis)Dierenhulp Heerenveen e.o

KVK nr. 72856947